งานวันเด็ก

งานวันเด็ก

2023-01-08

บ.ชัยเสรีได้ทำบุญบริษัท

บ.ชัยเสรีได้ทำบุญบริษัท

2023-06-24

ทำบุญทอดกฐิน วัดสันคือ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

พร้อมมอบเงินทำบุญ และเลี้ยงโรงทานแก่ผู้ที่มาร่วมงานทำบุญ

2022-11-13

เอื้องผึ้ง EMS HALF MARATHON 2023

ทางบริษัท ชัยเสรี จำกัด ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม เอื้องผึ้ง EMS HALF MARATHON 2023 พร้อมมอบเงินสนับสนุน

2023-02-12

บริจาคคอมพิวเตอร์และเครื่องแฟกซ์

บริจาคแก่โรงเรียน สารภีพิทยาคม

2022-06-14