ทำบุญทอดกฐิน วัดสันคือ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

Posted 2022-11-13

พร้อมมอบเงินทำบุญ และเลี้ยงโรงทานแก่ผู้ที่มาร่วมงานทำบุญ


คุณธัญชนก เสรีเสถียรทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยเสรี จำกัด ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม “ทำบุญทอดกฐิน วัดสันคือ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ” พร้อมมอบเงินทำบุญ และเลี้ยงโรงทานแก่ผู้ที่มาร่วมงานทำบุญ

Back To home