เอื้องผึ้ง EMS HALF MARATHON 2023

Posted 2023-02-12

ทางบริษัท ชัยเสรี จำกัด ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม เอื้องผึ้ง EMS HALF MARATHON 2023 พร้อมมอบเงินสนับสนุน


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 ทางบริษัท ชัยเสรี จำกัด ได้เดินทางไปร่วมกิจกรรม เอื้องผึ้ง EMS HALF MARATHON 2023 พร้อมมอบเงินสนับสนุน จำนวน 10,000 บาท และสนับสนุนค่าอาหารเช้า จำนวน 5,000 บาท

Back To home